Botnariuc Natalia

Specialitatea principala: Mamolog oncolog
Specialitati suplimentare: Сhirurg
 

Cind a inceput practica medicală : 2000

Studii:
1991-1994 Colegiu Republican de medicină, or. Chişinău
1994-2000 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, Facultatea Medicină generală, Moldova
2000-2003 Rezidenţiat specialitatea Oncologie, Catedra Oncologie şi radioterapie, USMF „N.Testemiţanu”, Chişinău
2006-2009 Academia de administrare publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea Economie şi Management Public, masterat în Management.

Domenii de activitate ştiinţifică: 
2003 Colaborator ştiinţific, Laboratorul Mamologie Oncologică, IMSP Institutul Oncologic, Moldova 
2006 Membru Consiliumuluilui Ştiinţific al Tinerilor Specialişti Oncologi din Republica Moldova
2010 Susţinerea oficială a tezei de doctor în medicină „Factorii de pronostic în tratamentul CGM stadiul I”
2011 Membru al European Society of Gynaecological Oncology
2012 Membru al European Society for Medical Oncology

Stagieri:
2006 „Particularităţile şi securitatea transfuzională în chirurgie catedra Oncologie şi hematologie, Chişinău
2007 „Реконструктивно-сосудистая хирургия в лечении рака молочной железы”, РОНЦ им. „Н. Н Блохина”
2010 „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului mamar”, Chişinău
2012 „Metode moderne de tratament in oncologie”, Chişinău
2013 Actualitati in tratamentul chimioterapic la pacientii oncologici, Chisinau
2016 “Diagnosticul si tratamentul cancerului bronhopulmonar”, Chgisinau

Gradul stiintific:
2010 Susţinerea oficială a tezei de doctor în medicină „Factorii de pronostic în tratamentul CGM stadiul I”

Locul de munca:
Colaborator stiintific, laboratorul Mamologie Oncologica si in prezent

Publicaţii:
28 articole ştiinţifice, 2 brevet de invenţie, 3 inovaţii cu implementare în practică.

Participări la foruri ştiinţifice internaţionale:
2005 Congresul II Naţional de Oncologie, Chişinău, Moldova.
2006 Congresul X al Oncologilor din Rusia, Moscova. 2006 Congresul XI al Oncologilor din Ucaina, Sudac.
2007 Congresul XI al Oncologilor din Rusia, Moscova. 2008 Congresul XII al Oncologilor din Rusia, Moscova.
2008 Simpozionul Naţional cu participare internaţională „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei” Chişinău.
2008 Congresul Internaţional „Modern approaches in medico-surgical emergencies” The XXX-th Balkan Medical Week, Chişinău.
2009 Российский Онкологический Конгресс с Международным участием, Москва
2009 Conferinta Nationala „Zile Oncologice Iesene „Progrese in terapiile cancerului: tendinte, oportunutati, controverse”, Iasi, Romania
2010 European Brest Cancer Conference, Barselona, Spain.
2010 Cogresul bienal de cancer mamar. Erb B2 pozitiv breast cancer: current diagnosis and treatment options, Oradea, România.
2010 The V-th international sympozium of aestetic and breast reconstruction. Timişoara, Romania.
2010 European Exhibition Creativity and Innovation, Bronze Medal, Iasi, Romania
2010 Salonul International de Inventica Pro Invent editia a VIII-a, Cluj-Napoca
2011 XII Съезд Онкологов Украины, Судак, Украина
2011 17 th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology, Milan, Italy
2011 Eurocancer 2011, Paris, Franta
2012 Eurocancer 2012, Paris, Franta
2012 37th ESMO Congress 2012, Viena, Austria
2012 Congresul International „Cancerul mamar. De la teorie la practica”. Oradea, Romania
2012 VII CIS Countries of Oncologists and Radiologists Congress, Astana, Kazahstan
2013 Advanced Breast Cancer, Inrenational Concensus Conference, Lisbon, Portugal
2013 Signalling Pathways 2013, ESMO Congress, Barcelona, Spain
2013 Реконструктивная хирурги молочной железы, Киев, Украина
2013 IMPAKT 2013, Breast Cancer Conference, Brussels, Belgium
2013 X юбилейная ежегодная международная конференция “Белые ночи Санкт-Петербурга” Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы
2014 Europian Breast Cancer Conference 2014, Glasgow, Scotland
2014 2nd Istanbul Reconstructive Breast Cancer Surgery Workshop, Istanbul, Turkey
2014 10th Duesseldorf Breast Cancer Conference, Duesseldorf, Germany
2014 Rome Breast Surgery Symposium, Rome, Italy
2014 Congress "Euro Cancer 2014" Paris, France, (ESMO)
2014 39 th ESMO Congress, Madrid, Spain 2014 ESO-ESSO Masterclass in Breast Cancer Surgery, Ermatingen, Switzerland
2014 World Cancer Congress, Melbourne, Australia
2015 Cancer day conference 7 February, Batumi Georgia
2015 The 3 rd International Breast Symposium Dusseldorf (IBSD), Germany
2015 The 2nd Ukraine Breast Conference, Kiev, Ukraine
2015 The 3rd Istanbul Reconstructive Breast Cancer Surgery Workshop, Istanbul, Turkey
2015 ESSO Advanced Course on Oncoplastic Breast Surgery, Barcelona, Spain
2015 The 3rd Congress of the Japan Oncoplactic Breast Surgery Society, Sapporo, Japan
2015 The XII Congress of the Association of Surgeons from Republic of Moldova, Chisinau
2015 The IV National Congress of Oncology, Republic of Moldova, Chisinau
2015 ESMO Asia 2015 Conference, Singapore
2016 The 4 rd International Breast Symposium Dusseldorf (IBSD), Germany
2016 Paris Breast Rendez-Vous, Aesthetic and Reconstructive Breast Surgery, Paris, France
2016 Rome Breast Surgery Symposium
2016 - Reconstructive and Aesthetic Obtaining safety and Results, Rome, Italy
2016 IX Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, Минск, Республика Беларусь

Participare în proiecte ştiinţifice:
Proectul Naional de Combatere a Cancerului, coautor în elaborarea Protocolul Clinic Naţional „CGM”