Șavga Nicolae

Specialitatea principala: Traumatolog - Ortoped
Specialitati suplimentare: Pediatru, Chirurg
 Sâmbata: 09:00 - 13:00

Cind a inceput practica medicală : 1993

Specializare (tratrea căror boli /efectuarea căror operații/ metodele utilizate, specializat pe anumite aparate medicale) :
Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sistemului musculo-scheletal prin utilizarea procedurilor medicale, chirrugicale și fizice.

Universitatea (denumire completă, anul finisării) :
1992 –  Institutul de Stat de Medicină, or. Chişinău, Republica Moldova.

Rezidențiat / Secundariat clinic (Specialitatea, locul și anul absolvirii) :
1992 – 1993 – Studii postuniversitare prin internatură  la specializarea Traumatolog-ortoped  USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cursuri de perfecționare, seminare, master-class. Denumere completa, locul , anul :

1995, 2008 – Curs de specializare „Diagnosticul şi tratamentul maladiilor şi leziunilor coloanei vertebrale”, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;
1996 – Curs de specializare „Terapie manuală în patologia vertebrogenă”, Stavropol, Rusia;
2009 – Curs de specializare „Metodele ortopedo-chirurgicale în tratamentul bolnavilor cu patologii ale coloanei vertebrale”, Institutul de Patologie a Colanei Vertebrale şi Articulaţiilor «M. I. Sitenko», Harkov, Ucraina;
2009 – Curs de specializare “Tratamentul pacienţilor cu patologia coloanei vertebrale”, Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ortopediei şi Traumatologiei „N. N. Priorov”, Moscova, Rusia;
2010 – Curs de specializare „Tratamentul chirurgical al patologiilor coloanei vertebrale”, Centrul Republican Ştiinţifico-Practic în Domeniul Ortopediei şi Traumatologiei, Minsk, Belorus;
2011 – Curs de specializare „Traunatism şi chirurgie de urgenţe”, Centrul în Domeniul Ortopediei şi Traumatologiei, Zalzburg, Austria.

Experiența de muncă :

1993–1994 – ortoped-traumatolog în policlinica municipală nr. 6 de copii, Chişinau;
1994–2003 – colaborator ştiinţific la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Chişinău;
2003–2005 – medic traumatolog-ortoped în SCM nr.3 “V.Ignatenco”, Chişinău;
2005–2009 – cercetător ştiinţific superior la laboratorul „Infecţii chirurgicale la copii” al Catedrei „Chirurgie Pediatrică” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău;
2009 – prezent conferinţiar cercetător la laboratorul „Infecţii chirurgicale la copii” al Catedrei „Chirurgie Pediatrică” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău. 2012 - prezent - ortoped traumatolog CME SANCOS.

Publicații științifice :
Este autor a 106 lucrări ştiinţifice. În baza tezei de doctor habilitat au fost publicate 70 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv o monografie, 2 articole de sinteză, 50 articole în reviste recenzate (29 fără coautor), 7 articole şi 6 teze în culegeri de lucrări ştiinţifice, în materialele conferinţelor, congreselor naţionale şi internaţionale.

Doctorantură / Postdoctorantură :

1999 - susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitatea traumatologie şi ortopedie;
2010 - susţinerea tezei de doctor habilitat în chirurgie pediatrică.

Realizări profesionale :
12 brevete de invenţie şi 20 certificate de inovaţii.