Cabinet personal

30.09.2013

Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii

 

     Orice femeie însărcinată are dreptul la concediul medical de maternitate. El se acordă începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice (ceva mai multe de 4 luni) sau 70 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal; iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 zile calendaristice (conform art. 16 (2) LG. 289 din  22.07.2004).

 

     Începînd cu 1.04.2014 în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal (112 zile) şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal (70 zile).

    Pentru a beneficia de acest concediu femeia trebuie la locul de muncă de bază să prezinte certificatul medical, ce atestă faptul că femeia e însărcinată. Certificatul se eliberează de policlinică la care femeia stă la evidență.

    Trebuie de informat angajatorul despre sarcină? Da. Deși, legislația în vigoare nu prevede anumite termene pentru informare a angajatorului în privința sarcinii femeii, în folosul femeii este să spună cît mai devreme angajatorului despre sarcina sa dacă munca este dăunătoare, grea, conține efortul fizic al femeii sau stres.

Ce privilegii are o femeie însărcinată la serviciu?

 

     La cerința femeii însărcinate, angajatorul este obligat să-i ofere un loc de muncă mai ușor cu păstrarea salariului precedent.

     Femeia însărcinată are dreptul să ceară un program de lucru incomplet sau chiar o săptămînă de lucru incompletă la locul de muncă, precum și eliberarea de deplasări, de munca peste program sau de noapte, a lucrului în weekend și de sărbători.

 

 

Calcularea şi achitarea îndemnizaţiei de maternitate (sarcină şi lăuzie)

 

     Concediul de maternitate este acel concediu de care pot beneficia angajatele înainte și după naștere, în condițiile în care au contribuit la fondul național de asigurări sociale, cu plata unei indemnizații aferente. Îndemnizația de maternitate este o plată unică pe întreaga perioadă a concediului de maternitate.

     Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 100% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical.

Dacă femeia însărcinată lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, îndemnizația de maternitate se va calcula din salariile acumulate la toate locurile de muncă (de bază şi prin cumul).

16786477 s

 Dacă femeia însărcinată nu lucrează, ea are dreptul la îndemnizația de maternitate calculată din venitul oficial al soţului angajat.

     Femeia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat şi poate solicita îndemnizaţia în baza venitului soţului doar dacă:

– Soţia nu lucrează de minim 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate sau şi-a pierdut postul în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, (1), lit. b), c), d), f), x), y) din Codul muncii);

– Soţul are un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare primei zile de concediu.

     În acest caz femeia se consideră aflată la întreţinerea soţului şi va trebui să prezinte la CTAS documente confirmative precum certificatul de studii (în caz dacă e studentă), certificatul de la bursa muncii (în caz de e șomeră), carnet de muncă sau o declaraţie pe proprie răspundere precum că nu lucrează.

 

     În cazul înregistrării căsătoriei după ieşirea în concediul de maternitate (după 30 de săptămîni de sarcină), dreptul la indemnizaţie pentru soţia aflată la întreţinere se stabileşte pentru perioada de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.

     Anterior calcularea şi achitarea îndemnizaţiei de maternitate se efectua la locul de muncă de bază, începînd cu 01 ianuarie 2014 îndemnizaţiei de maternitate (ca șiîndemnizaţia unică la naşterea copilului și îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului) se stabileşte şi calculează de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

     Pentru stabilirea îndemnizației de maternitate, femeia însărcinată prezintă certificatul de concediu medical la locul de muncă de bază (sau la locul de muncă de bază al soțului). După efectuarea mențiunilor necesare certificatul medical se restituie de către angajator în aceeași zi, pentru a fi depus la CNAS împreuna cu celelalte acte. 

 

 

    La CTAS se prezintă următoarele acte (în original şi în copie):

- Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate (se complează pe loc);
- Certificatul de concediu medical, original şi în copie (eliberat de medicul la care femeia stă la evidență);
- Buletinul de identitate al femeii asigurate;
- Declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul (certificatul pe venit care se solicită de la contabilitate);

 

    În caz dacă îndemnizația se acordă în baza venitului soțului, pe lîngă documentele de mai sus (înafară de declaraţie), se prezintă următoarele documente:

-  Buletinul de identitate al soţului, original şi în copie;
- Certificatul de căsătorie, original şi în copie;
- Carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat, original şi în copie;
- Declaraţia Rev-5 eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului,  pentru trimestrul de gestiune, original şi în copie.

 

     Setul de acte se înnaintează de către femeia însărcinată sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu, reşedinţă sau la structura teritorială în deservirea căreia se află entitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, prin declaraţie proprie, unde, ulterior, va solicita indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului. Actele depuse sînt examinate de către CTAS în termen de pînă la 10 zile de la data prezentării cererii.

1390418452 564564Dacă nu s-au depus toate actele necesare sau cele prezentate sunt perfectate incorect/incomplet,solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii, în caz contrar i se refuză stabilirea îndemnizaţiei. În caz de refuz actele se restituie timp de 7 zile cu comunicarea motivului.

 Odată stabilită îndemnizaţia de maternitate se achită în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea îndemnizaţiei date, prin intermediul prestatorului de plată.

     Indemnizaţia de maternitate nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare, în cazul corectării Declaraţiei Rev-5 în baza hotărîrii judecătoreşti sau în baza actului de control al organelor abilitate.

Sursa: www.mybebe.md

Pentru orice detalii, lăsați-ne un mesaj

  0
   0
   Coșul
   Coșul dumneavoastră este golÎntoarceți-vă la magazin
    Calculate Shipping
    Apply Coupon